Psychedelika (např. LSD, lysohlávky, ayahuasca, MDMA atd.) přitahují pozornost odborné i
laické veřejnosti. Ačkoliv jsou psychedelika na seznamu zakázaných látek, jejich užívání je
poměrně rozšířené. V dnešní době se usiluje o zavedení možnosti léčit psychedeliky duševní
onemocnění. V České republice již je možné podstoupit ketaminem asistovanou terapii na
klinice Psyon. Většina psychedelických zkušeností se však odehraje mimo kontrolovaný
kontext. Motivace k užívání je různá – pomoc od duševních obtíží, seberozvoj, spirituální
zkušenost i zábava. Uvádí se, že undergroundové užívání psychedelik se pojí s vyšší mírou
rizik, zejména s negativními důsledky psychedelické zkušenosti. Ta však může mít rozvojový,
terapeutický potenciál. Jaké faktory zvyšují tento potenciál a snižují rizika s psychedeliky
spojená?


Mgr. Michaela Plevková vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuálně pracuje jako poradenský psycholog v poradně
zaměřené na vztahovou problematiku pro jedince, páry i rodiny. Je součástí Psychedelické
kliniky Psyon kde se podílí na vstupních schůzkách pro klienty se zájmem o ketaminem
asistovanou terapii. Dříve také pracovala jako terénní sociální pracovník s rekreačními i
problémovými uživateli drog. Je frekventantkou komplexního výcvikového programu v
psychoterapii a poradenství v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) – rogersovská
psychoterapie. Podílela se na projektech organizací Česká psychedelická společnost a Beyond
Psychedelics. Byla součástí projektů jako Národní psychedelický výzkum (NÚDZ), který
mapoval užívání psychedelik v České republice. Z dat vzešlo několik publikací, na jejichž
autorství se taktéž podílela, například kniha Psychedelika v České republice. Je jednou ze
spoluautorek Metodiky práce s psychedelickou zkušeností pro pomáhající profese, která
vznikla v rámci projektu zaštiťovaného NÚDZ. Problematikou psychedelik se zabývá zhruba
7 let.

Česká psychedelická společnost
Psychedelická klinika Psyon