Ve více než osmi a půl tisících českých školních jídelnách se díky usilovné práci kuchařek*řů každodenně stravuje 1,8 mil. dětí. Školní stravování má v České republice hluboké prvorepublikové kořeny, na něž navázal celostátní systém s prvními výživovými normami pro školní stravování v roce 1963. Máme na čem stavět.

Systém školního stravování má potenciál prevence obezity a dalších civilizačních onemocnění. Může se stát součástí vzdělávacího procesu a děti v praxi naučit nejen správné stravovací návyky, ale také jak vypadá zdravé a chutné jídlo.

Na druhou stranu není v současnosti potenciál tohoto systému plně využíván. Částečně to způsobuje neaktuální legislativa, kvůli které se ne vždy daří zdravá a chutná jídla v jídelnách připravit. Dle analýzy Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nemají pokrmy vždy dostačující nutriční kvalitu, což má negativní dopad na zdraví dětí. V českých školních jídelnách se navíc ročně vyhodí asi 96 mil. pokrmů v hodnotě 2,5 miliardy korun.

Školní jídelny chtějí vařit lépe, podle současných nutričních doporučení i podle požadavků svých klientů. Legislativa jim to ale komplikuje.

Proto požadujeme následující změnu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

  • Spotřební koš, který stanovuje povinnou gramáž vybraných druhů potravin, nahradí jiný systém. Například s předepsanými nutričními parametry, které by mělo jídlo splňovat.

  • Do každé varianty jídelníčku se zařadí minimálně 1 vyvážené rostlinné jídlo za týden a 1 vyvážené bezmasé jídlo za týden.

  • Školní jídelny umožní stravování i dětem s dietními omezeními nebo potřebami.

Úprava vyhlášky o školním stravování je základním předpokladem pro tolik potřebnou změnu celého systému. Modernizace systému školního stravování ale zahrnuje i řadu dalších kroků, jako je navýšení platů zaměstnanectva školních jídelen, podpora jejich dalšího vzdělávání, průběžné navyšování limitů na nákup potravin, vznik jednotného softwaru s databází schválených nutričně vyvážených receptů či zavedení povinného podílu potravin pocházejících z ekologického zemědělství.

 

Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Jedním z cílů NESEHNUTÍ je podpora účasti veřejnosti při plánování a rozhodování o záměrech a projektech, které mohou ovlivnit životní prostředí. Podporujeme iniciativy i aktivní jednotlivce, propojujeme je a posilujeme jejich lokální kampaně.