Podíváme se na to, jak s lidským hnojem bezpečně nakládat, jak mohou kompostovací kadibudky vypadat na zahradě i v domě. Když totiž jíme zdravé a doma vypěstované potraviny, je škoda se lidského hnoje zbavovat. Představuje skvělý zdroj živin pro budoucí pěstování a kompostování vlastního hnoje obrovsky šetří vodu !

 

Posláním spolku Permakultura (CS), z. s. je uvádět v život permakulturu, tj. systém navrhování a realizace trvale udržitelných lidských sídel (ať už jde o místa v krajině nebo ve městě) založený Billem Mollisonem a Davidem Holmgrenem. Jsme spolek s dlouhou tradici (založeno 1996) a jsme součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. 

Propojujeme lidi mezi sebou, a ukazujeme cestu k informacím a praktickým příkladům.