Přírodní pohřebnictví, aneb pod drnem udržitelně a smysluplně

,,Našim záměrem je, aby v České republice bylo více pohřbů, které jsou smysluplné, krásné, léčivé a
ekologické. Na besedě společně otevřeme, co je přírodní pohřebnictví a jak lze tyto principy přenést do
našich životů. Věříme totiž, že když mají lidé dostatek informací a dostává se jim inspirace, je mnohem
větší pravděpodobnost, že se rozhodnou jít vlastní cestou, podle svých představ a přání.“

Ke kořenům je organizace věnující se rozvíjení přírodního pohřebnictví v České Republice. Obnovujeme
kulturu smysluplných posledních rozloučení s úctou k lidem i přírodě. Doprovázíme při tvorbě obřadů
posledního rozloučení. Organizují workshopy se zaměřením na vedení obřadů, či přednášky na téma
posledních přání nebo doprovázení dětí při setkání se smrtí, také pořádáme Smrťácké rozhovory.
Společně tak obnovujeme a praktikujeme zdravou a funkční kulturu rozloučení, truchlení a vztahu k
životu a smrti.

Medailonek:
Alžběta Slavík Živá je jednou ze zakladatelek organizace Ke kořenům. Nyní se věnuje spravování
přírodního hřbitova Les vzpomínek a vedení obřadů posledního rozloučení.
Ivka Hasová – přírodní pohřebnictví jí učarovalo při studiu na Katedře environmentálních studií v Brně.
Ivka doprovází pozůstalé obřadem posledního rozloučení v Brně a jeho okolí. Vědomí smrtelnosti ji
obohacuje a přináší více vděčnosti do života.