Fakta o klimatu je tým expertů a expertek zabývajících se různými obory – přírodovědou, společenskými vědami, datovou analýzou, pedagogikou či komunikací. Naším cílem je kultivovat diskuzi v ČR o klimatické změně a s ní související transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku. Chceme zprostředkovat současné vědecké poznání všem, kterých se tyto změny týkají. Tedy všem. 

Debata o klimatické změně je komplikovaná a na všech stranách plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Chceme poutat pozornost na důležitá témata a stavět most mezi vědci a lidmi, kterých se změny klimatu týkají. A to jsou všichni lidé. Finance na provoz získáváme od dárců, nepracujeme na ničí objednávku. Při naší činnosti komunikujeme s novináři, politiky, energetickými firmami i aktivistickými hnutími.