Envirofest 2023 – ekologický přístup jako životní styl

Envirofest 2023 – ekologický přístup jako životní styl

 

Třetí ročník festivalu Envirofest proběhl 8. až 10. září v Dolních Kounicích, v malebném městu na jihu Moravy. Program se odehrával v okolí tamního hradu, v klášteře Rosa Coeli i u řeky Jihlavy, která městem protéká. Právě motiv řeky je s festivalem pevně spjat – vznikl před třemi lety jako reakce na ekologickou havárii na řece Bečvě. Vzhledem k tomu, že většina pořadatelského týmu žije dlouhodobě v Brně a bylo tedy ekologičtější udělat akci blíže jejich bydlišti, přesunul se festival od řeky Bečvy k Jihlavě. Tři roky starou ekologickou katastrofu na řece Bečvě ale organizátoři v programu neopomenuli, věnovali ji celou panelovou diskusi. 

 

Návštěvníci si mohli na festivalu dále poslechnout dvanáct koncertů, zúčastnit se osmi workshopů, zatančit si na třech DJ party a shlédnout dva filmy s ekologickou tématikou. Pro nejmenší návštěvníky bylo připraveno dětské ekologické divadlo o vodě. Během tří festivalových dnů proběhlo také celkem 21 přednášek neziskových organizací, ekologicky smýšlejících firem i odborníků. Například na přednášce od firmy Future Farming se posluchači mohli dozvědět zajímavosti ze světa aquaponického pěstování rostlin, přednáška organizace Ke kořenům se zase zabývala přírodním pohřebnictvím.

 

Festival navštívilo přibližně 300 diváků. Akce měla velký dosah zejména na sociálních sítích, kde se o ní dozvědělo více jak 187 000 lidí.  Právě tyto lidi, kteří sice na akci nepřišli, ale zajímají se ekologická témata, budeme nadále oslovovat. Z festivalu vzniklo 25 záznamů přednášek, které budeme v průběhu roku publikovat. Stejně tak se nám podařilo natočit krátká videa s hudebníky o jejich přístupu k udržitelnosti, které mohou inspirovat k tomuto životnímu stylu další lidi.

 

Hlavním cílem festivalu je totiž šířit osvětu v environmentálních tématech, motivovat veřejnost k udržitelnějšímu způsobu života. Festival nedává návštěvníkům jednoduchý návod, rychlá a dlouhodobě nefunkční řešení, naopak se snaží o něco trvalejšího – vytvářet prostředí, kde se diskutuje, spolupracuje a lidé se zde v udržitelném způsobu života vzájemně podporují.

 

I z toho, co bylo výše napsáno, je jasné, že festival není komerční akcí, ale především akcí edukativní a inspirativní. Vzhledem k dotacím, které se organizátorům podařilo získat, a které pokryly většinu nákladů, bylo možné prodávat vstupenky za velice nízkou cenu. Festival tak byl dostupný opravdu všem.

 

Festival pořádala Zdravá Bečva z. s. Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR,  MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe) a Jihomoravskému kraji. Mediálními partnery festivalu byly radio Proglas, magazíny KAM v Brně, Sedmá generace a Ekolist. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Dále děkujeme všem dobrovolníkům a účinkujícím, kteří se do akce zapojili.

 

Více informací o akci zaznělo v celorepublikově vysílaném pořadu Českého rozhlasu Natura. Odkaz zde.

https://plus.rozhlas.cz/udrzitelny-zivot-chceme-premenit-v-mainstream-rika-zakladatel-envirofestu-hanko-9073514 sdílej